องค์กรเอ็กซ์โซดัสคราย

Exodus Cry (องค์กรเอ็กซ์โซดัสคราย) ตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านการค้าทาสในสังคมปัจจุบันนี้ และนำการเยียวยารักษามาถึงบรรดาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ทางองค์กรเอ็กซ์โซดัสครายตั้งอยู่ที่แคนซัส ซิตตี้ (เมือง), มิสซูรี่ (รัฐ), ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ช่วยเหลือสังคมในเรื่องของความยุติธรรมทั้งพื้นที่ในท้องถิ่น และทั่วโลก ผ่านทางการอธิษฐาน และการสร้างจิตสำนีกในชุมชนและก่อตั้งหลายๆ ศูนย์เพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติอีกครั้ง

หยุดการค้าทาส

เอ็กซ์โซดัส คราย มีความเชื่อใน 3 วิธีการ ในการเลิกล้มความเป็นทาส
  • คำอธิษฐาน: การอธิษฐานเป็นอาวุธที่ประสิทธิภาพมากที่สุดในการต่อสู้กับความเป็นทาส ในสังคมยุคปัจจุบัน และ การอธิษฐานช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงมีภาระใจร่วม
  • จิตสำนึก: ถึงแม้ว่าจิตสำนึกของผู้คนในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีอีกหลายคนในรุ่นของพวกเรา ที่ยังไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นธรรมของการค้าทาสในสังคมปัจจุบัน เป้าหมายของเรา คือการตีแผ่ให้ผู้คนได้รับรู้และมีจิตสำนึกในเรื่องเหล่านี้ให้เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • การดำเนินการ: เอ็กซ์โซดัสคราย เรียกร้องให้ผู้คนที่สนใจปัญหานี้อยู่ไกลๆให้มามีส่วนสนับสนุนที่จะต่อต้านกับปัญหาเรื่องการค้าทาสในยุคปัจจุบัน

อิสระจากความเป็นทาส

ในพื้นที่ของเรา (ในอเมริกา) และทั่วโลก องค์กรของเรา (Exodus Cry) มีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือ บรรดาผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้าทาส และการแสวงหาผลกำไรจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้ได้รับการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง อย่างคนปกติทั่วไป
  • ภายในประเทศ: ที่เมืองแคนซัส ซิตตี้ องค์กรของเรา (Exodus Cry) กระตือรือร้นในการช่วยเหลือบรรดาหญิงโสเภณีตามท้องถนน อีกทั้งองค์กรของเรายังให้ความช่วยเหลือด้านการให้ความรู้และช่วยเหลือด้านกฎหมายในการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม ในเรื่องของการค้าทาสในยุคปัจจุบัน
  • ในต่างประเทศ: งานขององค์กรเราในต่างประเทศ มีทั้งงานให้ความช่วยเหลือช่วงระยะเวลาสั้นๆ ตั้งกลุ่มอธิษฐาน ปลุกจิตสำนึกและก่อตั้งสถานฟื้นฟูสำหรับผู้ที่ต้องการรับการเยียวยา
  • บ้านแห่งแสงสว่าง: องค์กรของเรามีความกระตือรือร้นที่จะก่อตั้งบ้านพักฟื้น หรือบ้านแห่งแสงสว่าง สำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้าทาสทั่วโลก

อิสระจากความเป็นทาส

องค์กรของเราได้รับเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่จากผู้ใจบุญที่ได้บริจาคเหลือเหมือนกับพวกคุณ ทีมงานของเราทำงานเหมือนกับเป็นมิชชั่นนารี ต่างคนก็หาเงินสนับสนุนของพวกเขาเอง โปรดพิจารณาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการยุติความอยุติธรรมของการค้าทาสในยุคปัจจุบัน

Donate »


Nefarious Documentary »