Strona Informacyjna Exodus Cry

Misj Exodus Cry jest obalenie wspó czesnego niewolnictwa ą ł i rekonwalescencję jego ofiarom. Baza Exodus Cry mieści się w Kansas City, Missouri w Stanach Zjednoczonych. Organizacja skupia się na niesieniu sprawiedliwości ofiarom niewolnictwa w konteście lokalnym, jak i globalnym poprzez organizowanie modlitwy i edukację społeczeństwa, jak i również poprzez ustanawianie bezpiecznych centrów schronienia, w których ofiary handlu ludźmi znajdują odpowiednią opiekę i pomoc w powrocie do zdrowia sychicznego i fizycznego.

Zakończyć niewolnictwo

Exodus Cry wierzy, że w obaleniu niewolnictwa, niezbędną rolę pełnią trzy składniki:
  • Modlitwa: jest najefektywniejszą bronią w walce ze współczesnym niewolnictwem i najlepszym sposobem na poznanie brzemienia, które jest na sercu Boga w tej kwestii.
  • Świadomość problemu: Chociaż świadomość społeczeństwa wzrasta, to jednak dzisiejsze pokolenie nadal pozostaje niewystarczająco poinformowane w kwestii współczesnego niewolnictwa. Naszym celem jest przyczynienie się do wzrostu świadomości i edukacji w jak najszybszym i najefektywniejszym trybie, jak to tylko możliwe.
  • Akcja: Exodus Cry wzywa ludzi do świadomego sprzeciwiania się współczesnemu niewolnictwu, a nie tylko pozostawaniu zainteresowanym acz biernym obserwatorem.

Uwolnić więźniów ( Wolność dla więźniów)

Naszym celem jako Exodus Cry jest ratowanie ofiar niewoli i wykorzystywania, przywracanie ich do zdrowia fizycznego, mentalnego i duchowego, a w końcu przygotowanie ich do powrotu do życia w społeczeństwie jako w pełni zdrowe indywidualności – w kontekście lokalnym, jak i globalnym.
  • Domestic: Exodus Cry aktywnie dosięga kobiet zaangażowanych w prostytucję na ulicach Kansas City, a także wspomaga wszelkie wysiłki Prawa zwalczające niesprawiedliwość współczesnego niewolnictwa.
  • Międzynarodowo: Exodus Cry pracuje również na poziomie międzynarodowym, poprzez krótkoterminowe podróże misyjne, organizowanie modlitwy i wydarzeń wzywających wierzących do modlitwy, a także stabilizację bezpiecznych centrów schronienia.
  • LightHouses: Exodus Cry pracuje nad ustanawianiem bezpiecznych centrów schronienia – LightHouses – dla ofiar współczesnego niewolnictwa na poziomie iędzynarodowym.

Wsparcie Finansowe

Exodus Cry finansowany jest przede wszystkim przez hojnych dawców, jak Ty. Nasz zespół składa się z misjonarzy, którzy w niezależny sposób żyją ze wsparcia sposorów pozwalającego im wykonywać ich pracę. Prosimy Cię o rozważenie Twego udziału i partnerstwa z nami w walce z niesprawiedliwością, jaką jest współczesne niewolnictwo.Wsparcie Finansowe »

Wsparcie Finansowe »


Sklep »


Nefarious Documentary »